۳۶۹۳۵ تخت بیمارستانی در دولت های یازدهم و دوازدهم به بهره برداری رسید

کیاپرس : معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت: ۳۶ هزار و ۹۳۵ تخت بیمارستانی از سال ۹۲ تا کنون در قالب احداث، تکمیل و توسعه تخت های...

ادامه مطلب ...