۱۶ حزب اصلاح‌طلب در مازندران فعالیت می کند

رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مازندران خبر داد استاندار با برند اصلاح‌طلبی روی کار آمد رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مازندران با بیان اینکه ۱۶ حزب فعال...

ادامه مطلب ...