۱۲۰ هزار مازندرانی به دیابت مبتلا هستند

  ۱۲۰ هزار نفر در مازندران به دیابت مبتلا هستند که ۴۴ هزار نفر در روستاها و مابقی در شهرها حضور دارند.  نادر آهنگر بعد از ظهر امروز در همایش پیشگیری و کنترل...

ادامه مطلب ...