۹۰۰۰ کارجو در طرح کارورزی مازندران ثبت نام کردند

کیاپرس - مدیرکل تعاون مازندران گفت: ۹ هزار کارورز و ۵۲۱ کارفرما در طرح کارورزی در استان ثبت نام کردند. کامران اصغری با اشاره به اجرای طرح کارورزی افزود: حدود ۹ هزار...

ادامه مطلب ...