۷۰۰ روستای مازندران در دولت تدبیر و امید گازرسانی شد

کیاپرس - مشاور وزیر نفت در امور گازرسانی گفت: در دولت تدبیر و امید ۷۰۰ روستا با هزار میلیارد تومان اعتبار در مازندران گازرسانی شد. محمود آستانه شامگاه دوشنبه در...

ادامه مطلب ...