۶ گام غذایی برای مراقبت از کلیه ها

کیاپرس:سدیم تقریبا در تمام غذاهای صنعتی و پیش پخته ای که هر روز وارد برنامه غذایی تان می شوند، وجود دارد. حتی اب میوه ها و نوشیدنی های گازدار خالی از سدیم نیستند. این...

ادامه مطلب ...