۶۰ درصد مردم جهان در گام اول از طب سنتی استفاده می کنند

کیاپرس : مدیر کمیته پژوهش انجمن طب سنتی ایران گفت: تحقیقات نشان می دهد در جهان بیش از ۶۰ درصد مردم در گام اول درمان از طب سنتی استفاده می کنند. دکتر فرشته قراط مدیر...

ادامه مطلب ...