۲۷ نجات یافته  و یک غریق در دریای مازندران

کیاپرس _ صدو نهمین روز کاری منجیان دریای مازندران با نجات ۲۷ نفر مسافر وجان باختن یک نفر در دریای سرخ رود به پایان رسید. روابط عمومی هیات نجات غریق وغواصی مازندران...

ادامه مطلب ...