۱۲ هزار فرهنگی مازندران تا سال ۱۴۰۰ بازنشسته می شوند

کیاپرس - مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: در مدارس کارودانش و فنی و حرفه ای با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه هستیم و ۱۲ هزار نفر تا سال ۱۴۰۰ بازنشسته می...

ادامه مطلب ...