پس از هشت سال انتظار، ایرانگردی «بنیامین» با اجرا در «ساری» آغاز شد؛

بویِ بارون، بوی تو! دوستداران موسیقی پاپ در مازندران، پنج شنبه ی گذشته شب متفاوتی را پشت سر گذاشتند. برگزاری کنسرت بنیامین در ساری، کمی دور از ذهن به نظر می رسید اما...

ادامه مطلب ...