اتهام وزیر صهیونیستی به تعرض جنسی به ۱۰ زن

شالوم که یکی از سران حزب حاکم لیکود است از سوی چند زن اسرائیلی زیردست خودش در سال های گذشته متهم شده که به آنان در حین انجام وظایف محوله شغلی تعرض کرده است. خانم...

ادامه مطلب ...