موزه ای که همسن دفاع مقدس شد/نقش خاطره می زند این باغ

عطر فکه و دهلاویه در حاشیه تجن  دوچرخه حاج حسین بصیر و لاشه بالگرد شهید شیرودی، خاطره سال های حماسه و ایثار را در باغ موزه دفاع مقدس مازندران دوباره زنده...

ادامه مطلب ...