فقط سویا و روغن ذرت در ایران مجوز تراریخته دارد

کیاپرس:رئیس سازمان غذا و دارو گفت: هیچ محصول تراریخته‌ای در کشور تولید نمی‌شود و محصولی که تاکنون مجوز واردات تراریخته(دستکاری شده ژنتیکی) دارد، شامل...

ادامه مطلب ...