فرزند یک مرجع تقلید پزشک برتر سال ۹۴

دکتر محمد تقی موحدی( فاضل لنکرانی) فرزند مرحوم آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی از مراجع فقید تقلید به عنوان پزشک برتر سال جاری انتخاب و در مراسمی با حضور وزیر...

ادامه مطلب ...