تصادف فتحعلی اویسی در جاده چالوس

زکریا اشکپور سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مازندران  گفت: بامداد امروز خبر وقوع انحراف و واژگونی یک دستگاه خودروی سوزوکی ویتارا به مرکز پیام اورژانس...

ادامه مطلب ...