عدم تاثیر ویتامین E و سلنیوم در کاهش ریسک سرطان روده

کیاپرس:طبق یافته های یک مطالعه جدید، به نظر نمی رسد مصرف ویتامین E و سلنیوم ریسک پلیپ روده را که منجر به سرطان می شود، کاهش دهد. محققان با بررسی داده های بیش از...

ادامه مطلب ...