طرح توزیع مواد مخدر دولتی باید مبتنی بر مستندات علمی باشد

کیاپرس: سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش به طرح مجلس مبنی بر توزیع مواد مخدر دولتی گفت: طرحی که نمایندگان به تازگی ارائه داده‌اند، ممکن است؛ براساس کاهش آسیب باشد، اما...

ادامه مطلب ...