صدور کارت ژنتیک برای هر ایرانی در آینده نزدیک

کیاپرس:دبیر علمی اولین کنگره بین‌المللی پزشکی شخصی گفت: برای درمان افراد با بیماری‌های یکسان، نمی‌توان داروی مشابه تجویز کرد به همین جهت شناخت ژنتیک هر فرد لازم...

ادامه مطلب ...