۶ویژگی شاخص بودجه۹۶

کیاپرس:در بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور، رئیس‌جمهور جهت‌گیری‌های اصلی بودجه را کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، استمرار برنامه تجدیدساختار و توسعه بازار...

ادامه مطلب ...