سیروز کبدی ریسک سکته را افزایش می دهد

کیاپرس: مطالعه جدید نشان می دهد «سیروز کبدی» احتمال بروز سکته را در افراد مسن تر افزایش می دهد.  در بیماری سیروز کبدی، بافت کبد به دلیل مصرف بیش از اندازه الکل...

ادامه مطلب ...