درگذشت یکی ازمصدومان حادثه منا در فرودگاه امام خمینی

یکی ازمصدومان حادثه منا که عصرامروزبه همراه ۶ نفرازمصدومان ازفرودگاه جده به تهران منتقل شده بود لحظاتی پیش درفرودگاه بین المللی امام خمینی فوت کرد. بگفته یکی...

ادامه مطلب ...