خودپرداز دست و دلباز و مشتریان امین در آمل

کیا پرس:خودپرداز یکی از شعبه های بانک دولتی در شهرستان آمل روز پنجشنبه به برخی افرادی که برای خدمات بانکی مراجعه می کردند، فقط تراول ۵۰۰ هزار ریالی پرداخت می...

ادامه مطلب ...