حتی یک قطره آبلیمو طبیعی در بازرسی از ۱۷ کارخانه آبلیموسازی یافت نشد

کیاپرس: جمشیدی گفت: ۱۷ کارخانه آبلیموسازی مورد بررسی قرار گرفت که حتی یک قطره آبلیموی طبیعی یافت نشد وامحای آن حتی به محیط زیست نیز آسیب زده است. به نقل از روابط...

ادامه مطلب ...