«تنهایی» و «انزوای اجتماعی» تهدیدی بزرگتر از چاقی جمعیت

کیاپرس: طبق گزارش محققان، تنهایی و انزوای اجتماعی به مراتب بیش از چاقی برای سلامت عمومی خطرناک بوده و تاثیر آن همچنان در حال افزایش است. داشتن ارتباط اجتماعی با...

ادامه مطلب ...