تغییر سه فرماندار و چندمدیرکل در مازندران

احتمال بالای تغییر سه فرماندار و چندمدیرکل در مازندران/ یونسی: در حال بررسی وضعیت هستیم علیرضا یونسی رستمی؛ معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران در پاسخ به این...

ادامه مطلب ...