تخلفات رانندگی را باید جرم تلقی کرد/ ۵۰۰ راننده زندانی در کشور

کیاپرس : مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به اینکه ۵۳۰ بدهکار دیه ناشی از تصادفات رانندگی در زندان هستند، گفت: برای داشتن جامعه سالم، جرم بودن تخلفات رانندگی باید برای...

ادامه مطلب ...