بیانیه خانواده ایت الله هاشمی

سایت جهان نیوز با انتشار بیانیه خانواده آیت الله هاشمی آورده است: خانواده آقای هاشمی رفسنجانی با انتشار بیانیه ای نسبت به سخنان برخی مسئولین پاسخ دادند. در متن...

ادامه مطلب ...