ایران آماده همکاری با کشورهای اروپایی است

کیاپرس:معاون وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران از ظرفیت های بزرگی برخوردار بوده و مایل به همکاری با اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی است.  به نقل از اداره...

ادامه مطلب ...