وقتی مظلومی را دور زدند؟

سرمربی آبی ها در ماجرای جاسم کرار بازیکن بی انضباط عراقی سماجت زیادی برای حفظ او به خرج داد؛ اما سرانجام تسلیم فشار افکار عمومی و مسئولان باشگاه شد و رضایت داد که...

ادامه مطلب ...