عوامل مختل کننده حافظه

کیا پرس:متخصص مغز و اعصاب با بیان این که مغز انسان نیاز به فراموشی دارد، به بررسی تاثیر داروها بر اختلال حافظه پرداخت. دکتر فرامرز امیری ، متخصص مغز و اعصاب...

ادامه مطلب ...