از اهداف طرح تحول سلامت ،خدمات بیشتر با پول کمتر

دکتر حریرچی گفت: یکی از اهداف طرح تحول نظام سلامت، کارآیی است و در این شاخص خدمات و سلامت بیشتر با پول کمتر جزو اهداف محسوب می شود. کیا پرس به نقل از وبدا،...

ادامه مطلب ...