از انتقال آب خزر تا مشاهده کاهش آب دریا

کیا پرس :آب دریای خزر فقط می‌تواند به‎منظور تأمین آب شرب روستاها و شهرک‌های ساحلی مورد استفاده قرار گیرد، زیرا آب‌های مصرفی، پس از بهره‌برداری بار...

ادامه مطلب ...