از آن روحانی که با لحن بی ادبانه نسبت خیانت به رئیس جمهور داده بود، شکایت کردیم

  اینکه کنسرت در یکجا آزاد باشد و درجای دیگر نباشد، خیلی خطرناک است؛ این ماجرا فقط به کنسرت ختم نمی شود معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر طبق قانون کنسرتی...

ادامه مطلب ...