ارتقای هتلینگ سه بیمارستان تامین اجتماعی مازندران

کیاپرس - طرح ارتقای هتلینگ سه بیمارستان تامین اجتماعی مازندران بهره برداری شد. همزمان با آخرین روز از هفته دولت طرح ارتقاء هتلینگ سه بیمارستان مدیریت درمان تامین...

ادامه مطلب ...