ایران از سال ۱۹۷۹ به سوی همسایگانش دست اندازی می کند

عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در کنفرانس خبری خود با تاریخی و محوری خواندن سفر سلمان به آمریکا گفت: این دیدار ثمرات بسیار زیادی داشت و سلمان و اوباما در مورد همکاری...

ادامه مطلب ...