ادارات درپرداخت سهم بودجه ورزش باآموزش وپرورش مازندران همکاری ندارند

کیاپرس– معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش مازندران گفت : ادارات و دستگاه های اجرایی استان سهم بودجه ورزشی به این نهاد را پرداخت نمی کنند و در این زمینه...

ادامه مطلب ...