اختلالات روانی و دردهای بی درمان

کیاپرس:چرا خیلی وقت ها به سهولت بدنمان را به تیغ جراحان می سپاریم اما برای سپردن بخش کوچکی از ذهن و روحمان به روان شناسان و روانپزشکان مقاومت می کنیم؟ چرا حتی زمانی...

ادامه مطلب ...