اخبار مناطق سه گانه شهرداری ساری

کیا پرس:  پیگیری و تلاش شهرداری مناطق سه گانه ساری در راستای ارائه خدمات شهری به شهروندان       شهرداری منطقه یک   خدمات شهری منطقه یک شهرداری...

ادامه مطلب ...