اخبار رد صلاحیت ها خوشحال کننده نیست

    از همه ی اختیاراتم بعنوان رئیس جمهور استفاده خواهم کرد / ظاهرا مدل برجام را باید در داخل کشور پیاده کنیم / شورای نگهبان نگذارد دلواپسی بوجود بیاید / مواردی که...

ادامه مطلب ...