احیا ی واحدهای صنعتی بدهکار مازندران

کیا پرس : استاندار مازندران از تشکیل کارگروه احیای واحدهای صنعتی بدهکار تملیک شده بانک ها در استان خبر داد و گفت که این واحدها در شرایط حساس کنونی باید به خط...

ادامه مطلب ...