احمدی نژاد منتظر فرصت است

احمد کریمی اصفهانی در گفت وگویی با بیان اینکه محمود احمدی نژاد تنها رییس جمهوری است که از رهبر انقلاب به خاطر انتصاب یک فرد تذکر کتبی گرفت، گفت: معتقد نیستم که مشایی...

ادامه مطلب ...