مظاهری: احمدی نژاد مشتاق دعوا کردن بود و تحریم ها را کاغذ پاره می نامید

رئیس کل سابق بانک مرکزی می گوید: « دولت احمدی نژاد آن قدر مشتاق دعوا کردن بود و تحریم ها را شعارگونه کاغذ پاره می نامید که فرصت هماهنگی برای بیرون آوردن بخشی از دارائی...

ادامه مطلب ...