احمدی‌لاشکی در خانه‌ملت ماندگار شد

براساس آخرین آمار در نوشهر و چالوس قاسم احمدی لاشکی پیروز قطعی اعلام شده است. وی عضو کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی در دوره نهم بوده...

ادامه مطلب ...