«احمدحسین‌زادگان»به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران منصوب شد

کیا پرس:  محمد اسلامی استاندار مازندران در حکمی احمد حسین‌زادگان را به عنوان معاون سیاسی امنیتی استاندار و سمیه قاسمی‌طوسی را به‌عنوان مدیرکل امور بانوان و...

ادامه مطلب ...