احداث خانه های هلال روستایی تا پایان سال

کیاپرس:جلسه برنامه ریزی احداث خانه های هلال روستایی در روستاهای استان با حضور مهندس نبیان معاون عمرانی استاندار ، مهندس عبدی مدیر کل امور روستایی ، احمدی مدیر...

ادامه مطلب ...