اجماع در ایران برای ادامه ریاست جمهوری روحانی

 «شیخ دیپلمات» تنها مردی است که می تواند از پس ترامپ بربیاید رویکردهای تخاصمی ترامپ به حفظ جایگاه روحانی در انتخابات آینده کمک خواهد کرد اما زندگی او در فضای...

ادامه مطلب ...