ابوبکر البغدادی را زنده دستگیر کنید

کیا پرس:رئیس جمهور روسیه از نظامیان این کشور خواسته است تا سرکردگان گروه تروریستی داعش و در راس آنها ابوبکر البغدادی را زنده دستگیر کنند. منابع آگاه در کاخ کرملین...

ادامه مطلب ...