ابراهیم زاده : از فرصت ایجاد شده برای خدمت به مردم استفاده می کنم

  کیا پرس: : مدیر عامل جدید شرکت گاز مازندران با بیان اینکه ایران با اقتدار هنوز هم از آرمان های امام و شهدا دفاع خواهد کرد، گفت: باید از فرصت های ایجاد شده برای خدمت...

ادامه مطلب ...