آیت الله وحید: دولتمردان با جهانیان با زبان نرم سخن بگویند

    آیت الله جوادی آملی: از غیرت و نفوذ ناپذیری ظریف و تیم هسته ای حق شناسی می کنم حضرات آیات عظام تقلید وحید خراسانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و جوادی آملی از...

ادامه مطلب ...