آیت الله مصباح، اهل بیت امام و ابوجهل!

* حجت الاسلام رشید داودی سالهاست که هرگاه سخن از افراطی گری و حرکات خودسرانه، لجن پراکنی، تهمت و تخریب های انتخاباتی و ... می شود، از گوشه و کنار محافل سیاسی،...

ادامه مطلب ...